In Memoriam: Prof. Univ. Dr. Marin Toma www.ceccar.ro

 
 
 
     
 

În ianuarie anul 2005, preşedintele Marin Toma a fost recunoscut şi promovat ca profesor universitar la Catedra de Contabilitate, Audit şi Control de Gestiune din cadrul ASE Bucureşti. A fost un moment de reali­zare a acordului dintre faptă şi formă, probabil Preşedintele de la naştere a fost blestemat de zei să fie dascăl.

De învăţat înveţi multe şi de la toţi; dar profesor nu este decât cel care te învaţă să înveţi. De ce concordanţa dintre faptă şi formă, deoarece, după 1990, Marin Toma a fost efectiv prezent în procesul didactic al studenţilor de la ASE pentru a învăţa studenţii de unde să „apuce" şi cum să practice profesia de expert contabil. A fost hărăzit în acest sens cu o puternică personalitate pentru a modela constanţa şi competenţa.

În cariera sa universitară, dar şi de instructor în pregătirea şi men­ţinerea profesiei de contabil, profesorul Marin Toma a excelat în multe domenii de activitate didactică şi cercetare ştiinţifică, în formarea de com­petenţe, cu deosebire în formarea continuă a experţilor contabili. Profe­sorul Marin Toma a predat expertiză contabilă, evaluarea întreprinderii, deontologia profesiei contabile, audit financiar, şi lista rămâne deschisă, generaţiilor de studenţi şi profesionişti contabili care l-au ascultat cu plăcere şi i-au dus ideile şi soluţiile în lumea practicii contabile. Atenţia la detaliu, creativitatea şi uşurinţa cu care profesorul problematizează au constituit şi constituie calităţi pe care colegii de învăţământ le admiră şi care îl fac un model de urmat pentru dascăli şi cercetători.

Generalizând, se poate aprecia că în plan profesional Marin Toma reprezintă o competenţă profesională şi ştiinţifică, atât prin ceea ce oferă direct prin expunere studenţilor în domeniul profesiei contabile, cât şi prin materialele didactice, cursurile universitare şi postuniversitare predate care se disting prin optica problematizărilor şi trimiterilor la mai multe surse documentare, precum şi prin preocuparea de a face din fiecare act didactic un prilej de interes ştiinţific. Actul de instrucţie realizat este dominat de nuanţă, claritate, căutarea logicii faptelor şi aşezarea lui într-un larg câmp al culturii profesiei contabile, dar şi al culturii în general.

Pentru aprecierea şi etalarea valorii de dascăl a profesorului Marin Toma este semnificativă fişa de evaluare întocmită de şeful Catedrei de Contabilitate, Audit şi Control de Gestiune pentru dobândirea, în con­diţii de excelenţă, a calităţii de profesor universitar:

„Domnul Toma Marin este profesor asociat la catedra de Con­tabilitate, Audit şi Control de Gestiune din cadrul ASE. În această calitate s-a distins prin pricepere şi rigurozitate didactico-ştiin- ţifică, dar şi prin abilitatea de a oferi studenţilor acele libertăţi şi îndemnuri necesare studiului şi creaţiei. Are un discurs profesional în măsură să prezinte contabilitatea şi auditul în cele trei ipostaze, ceea ce sunt, ceea ce trebuie să fie şi ceea ce nu sunt. De aceea, fiecare act universitar de instrucţie reprezintă un prilej de ştiinţă şi cultură în domeniu, un mod de a invita la reflecţie şi mobilizare pentru a intra în posesie ştiinţifică.

Participă cu răspundere şi plăcere la activităţile specifice cate­drei, fiind înscris pe ruta didactică şi ştiinţifică atât de necesară pentru un profesor universitar. Totodată, prin instituţia CECCAR a sprijinit membrii catedrei pentru a ieşi şi a se emancipa în lumea ştiinţifică a profesiei de contabil. De asemenea, prin numeroasele premii acordate de către Corp, a mobilizat şi stimulat cercetarea ştiinţifică studenţească.

În activitatea ştiinţifică a scris mult şi bine, lucrări de referinţă, cu deosebire în domeniile de evaluare financiară de întreprinderi, audit statutar, în contabilitatea lichidării şi fuziunii de societăţi co­merciale, precum şi în deontologia profesiei de contabil. Lucrările monografice şi articolele publicate se disting prin profunzime, acu­rateţe şi puterea de a provoca, până la iritare, competenţele ştiin­ţifice în domeniu. De asemenea, este preocupat în permanenţă de căutarea fundăturilor ştiinţifice pentru a găsi intrările, dar mai ales pentru a construi ieşirile. Are puterea de a polemiza cu propria sa creaţie ştiinţifică.

Iubeşte contabilitatea şi se manifestă cu autoritate pentru dezvol­tarea şi înnobilarea profesiei de contabil. În ţara noastră este printre principalii fondatori ai instituţiei profesiei contabile, de la început şi până în prezent s-a implicat şi a realizat cu pricepere şi demnitate, în calitate de preşedinte, conducerea Corpului Exper­ţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi. Fiecare realizare pozitivă a profesiei se leagă până la identificare cu numele Marin Toma.

În sfera relaţiilor interumane s-a personalizat ca o conştiinţă care respectă omul şi tot ceea ce obiectivează bun omul. Are puterea de a-şi asuma responsabilitatea şi de a tolera cu măsură ceea ce este nemăsură, pentru a realiza echilibrul prin măsură. De dragul meseriei bine făcute este un luptător cu sine, dar şi un exigent cu toţi colaboratorii săi.

Curriculum vitae

Prof. univ. dr. Marin Toma